اسامی برندگان مسابقه مجله آشنا (شماره‌ 208)

ردیف نام و نام خانوادگی شهر تلفن همراه
1 معصومه یاوری آذربایجان غربی 938***0467
2 فاطمه سرمدی‌نیا جهرم 933***3337
3 محترم آصفی‌کیا شیراز 922***9247
4 ملیحه رستمی تهران 930***5215
5 زهرا علیان اشکهارنی اصفهان 930***9764
6 وحیده آقایی تهران 903***4779
7 پیروزه نوری تهران 903***4800
8 حمید رساییان سبزه وار 915***7884
9 فاطمه افشارلو محمودآباد 903***4799
10 حسین قاعدی مقدم کازرون 936***9381
11 سیده رضیه شیبت الحمدی خرمشهر 916***9264
12 مریم حیدری قم 930***9837
13 علی اخوان مشهد 915***2134
14 علی سپهری بجنورد 915***0983
15 نوشین مغفرت‌خواه آذربایجان شرقی 914***4758
16 نادر احمدزاده ماهشهر 916***3595
17 حسین کوشکی فارس 903***7351
18 محمد پورقلی ارومیه 914***4251
19 فریده رضاپور هرمزگان 917***1624
20 مهدیه ربیعی جهرم 917***3527
21 آذر پوررحیمی کرمانشاه 935***0256
22 محمد پولادی مازندران 901***6038
23 وحید نوروزیان ایلام 918***1375
24 علی مرادی کرمانشاه 918***0675
25 زهرا یوسفی وردنجانی شهرکرد 913***4033
26 عبدالقادر حمزه نالوس آذربایجان 937***3460
27 معصومه طالبی کردستان 918***6306
28 زینب رحیمی مازندران 911***0671
29 مژگان حقی تهران 919***0753
30 محمد گیلانی تهران 912***7673